مقاومت ها جز پر کاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند از مقاومت 1/2 وات در طراحی برد های دقیق و برد های الکترونیکی صنعتی برای تقسیم ولتاژ، محدود کردن جریان و … استفاده می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.